O nama

Članstvo i članarine Kinološkog društva Koprivnica

Članstvo i članarine Kinološkog društva Koprivnica.

Član Kinološkog društva Koprivnica može postati svaki građanin Republike Hrvatske (osobe mlađe od 14 godina mogu postati članovi uz pisanu izjavu o učlanjenju zakonskog zastupnika/skrbnika) s tim da sva prava i obveze prema Hrvatskom kinološkom savezu, ostvaruje samo preko matičnog društva u mjestu u kojem živi.


Za prvo učlanjenje u Kinološko društvo Koprivnica, upisnina iznosi 50,00 kn, a članarina i produljenje članarine svake slijedeće godine iznosi 100,00 kn do 31.03. tekuće kalendarske godine, a nakon 31.03. tekuće kalendarske godine, članarina se povećava za 50,00 kn tj. iznosi 150,00 kn.


Članarina za prvo učlanjenje u KD Koprivnica + članstvo u HKS-u do 31.03. iznosi: 150,00 + 200,00 = 350,00 kn


iza 31.03. iznosi: 200,00 + 250,00 = 450,00 kn


Članarina za produljenje članstva u KD Koprivnica + članstvo u HKS-u do 31.03. iznosi: 100,00 + 200,00 = 300,00 kn


iza 31.03. iznosi: 150,00 + 250,00 = 400,00 kn

Obiteljska članarina do 31.03. tekuće godine iznosi 50,00 kn, a nakon 31.03. tekuće kalendarske godine 100,00 kn.

Uplate se izvršavaju na račun Društva: Kinološko društvo Koprivnica
Đelekovečka cesta 26, 48000 Koprivnica
OIB: 53422002820
IBAN: HR70 2360 0001 1026 8977 5
Email: kinoloskokc@gmail.com