O nama

Povijest Kinološkog društva Koprivnica

Povijest Kinološkog društva Koprivnica.

Kinološko društvo Koprivnica je počelo s radom 1958. godine pri Lovačkom savezu općine Koprivnica. Kao samostalno djeluje od 1964. godine kada je pridruženo Hrvatskom kinološkom savezu.

Prva škola pasa počela je u jesen 1985.godine, traje i danas te sve je aktivnija. Imamo i zapažene takmičarske rezultate. Također i u lovnoj kinologiji imamo županijske i državne prvake.

Od 1993. godine imamo vlastiti ograđeni teren na Danici (Đelekovečka cesta 26), gdje organiziramo sve priredbe, a od 2008. godine tamo je i Kinološka kuća u kojoj se okupljamo.